Privacy Policy


Smederij Beentjes vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Daarom herkent onze webserver u alleen en automatisch als u zich als vaste klant aanmeldt en als zodanig inlogt in de webshop.

Bij een bezoek aan onze website bewaart Smederij Beentjes niets van informatie, behalve als men inlogt als vaste klant en/of bestellingen plaatst in de webshop. De aldus verkregen informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commercieele doeleinden.

Op de Smederij Beentjes website wordt geen gebruik gemaakt van cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert en zodoende sporen bijhoudt van de bezochte Internetsite).

Smederij Beentjes heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. smederrij Beentjes heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die zij ontvangt op de website.

Hoe neemt u contact op in verband met het privacybeleid van Smederij Beentjes.
Als u wenst te reageren op het privacybeleid van Smederij Beentjes, kunt u contact opnemen via de volgende gegevens.
- Per e-mail: info@smederijbeentjes.nl
- Per telefoon: 072-505 1202
- Per brief: Smederij Beentjes, Pyrietstraat 10, 1812 SC Alkmaar


Communicatie per telefoon
Smederij Beentjes zal u alleen telefonisch contacteren als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst heeft.

Tot de volgende instanties/adressen kunt u zich wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciele telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen:

- Drukwerk: DMSA, Antwoordnummer 666, 1000 TL Amsterdam
- Telefoon: 0800-0224666
- E-mail: www.e-mps.org

Overige verklaringen:


Smederij Beentjes kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het huidige privacybeleid. In dat geval zal Smederij Beentjes contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u zodoende op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Smederij Beentjes verleent aan de bezoekers van de website toegang tot alle informatie die Smederij Beentjes van hen bijhoudt. Tevens biedt Smederij Beentjes bezoekers van de website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Smederij Beentjes.

Smederij Beentjes Hekwerk & Toegangstechniek
Pyrietstraat 10
1812 SC Alkmaar 

www.smederijbeentjes.nl

3 maart 2022